VRIJ RIJDEN
IN HET GRENSPARK

NIEUWS  PETITIE  COLUMN-NM  GEDRAG


VIDEO-ZW  VIDEO-ATV  FACEBOOK


VISIE GRENSPARK BIKERS

Als MTB-ende inwoners van het gebied, en frequente gebruikers, zijn we sinds jaren gewoon om op een vrije manier te genieten van het Grenspark zonder beperkingen en met het volste respect voor de andere gebruikers/bewoners (al dan niet van de menselijke soort) en de natuur.

Met de aanleg van 4 nieuwe MTB-routes werden er extra mogelijkheden ontwikkeld voor het beoefenen van onze sport. Deze werden aangekondigd als een extra mogelijkheid, bovenop het bestaande. Helaas kwam er met die aanleg een verstrengde regelgeving (alleen te rijden op de MTB-routes), werd het geen extra mogelijkheid, maar de enige mogelijkheid én worden er boetes (a 95€) opgelegd voor het niet respecteren.

Dit was voor velen tot recent niet duidelijk en heeft ons onaangenaam verrast.  

Waarom nieuwe MTB routes - concentratie versus spreiding 
Doel van de nieuwe MTB routes is 1) bepaalde gebiedszones recreatie (MTB) vrij te maken en 2)scheiding recreatiestromen wegens vermeende conflicten met MTB-ers. Van het laatste blijkt bij navraag bij Grenspark, NM en SBB geen duidelijke registratie te overleggen.

Na divers Grenspark + gemeente Woensdrecht overleg is besloten 4 nieuwe MTB routes op het Nederlandse gebied (gemeente Woensdrecht) aan te leggen. Daarvoor moesten nieuwe paden in het bos worden gelegd, waarvoor in Natura2000 gebied een vergunning nodig is. In de vergunning wordt gesteld dat buiten de vaste routes rijden verboden wordt. 
 
In de oude situatie was de recreatiedruk laag (gespreid) en was er geen aanzuigende werking want geen bekendheid. Naar ervaring van diverse locals waren er vrijwel geen conflicten met wandelaars of ruiters.
Er is daarnaast geen wetenschappelijk bewijs dat MTB-ers een grotere verstorende werking in de natuur hebben dan wandelaars. 
 
De nieuwe opzet zorgt voor aanzuigende recreatie door bekendheid (media) en promotie, waardoor de drukte op de randzones toeneemt . Een deel van de (bredere) paden over de vaste routes wordt nog steeds gedeeld met andere recreanten zoals ruiters en wandelaars. Door de toenemende recreatiedruk en concentratie werkt dit in het nadeel van alle partijen.

Het is ons inziens daarom beter de buitenste Grenspark zones vrij toegankelijk te laten voor MTB zodat er spreiding kan plaatsvinden en daardoor niet iedereen tegelijk op de vaste routes rijdt. Toch zullen waarschijnlijk veel MTB-ers de vaste routes volgen, waardoor er minder druk op andere paden is zodanig dat het mogelijk is ook rustig op de fiets van de natuur te genieten.

De problematiek met mogelijke illegale paadjes kan besproken worden met de lokale MTB-ers via hun netwerk. Uiteraard zijn wij tegen nieuwe illegale doorsteekjes en willen actief helpen met een oplossing hiervoor.

Polarisatie en regeldruk
Door het beleidsmatig scheiden van de diverse groepen gebruikers in wandelaars, MTB-ers en ruiters voelt elke groep alsof hij "recht" heeft op delen van het bos. Terwijl het bos van ons samen is en in principe toegankelijk moet zijn voor alle gebruikers. Zelfs als een MTB-er op een openbaar pad fietst zijn er nu al wandelaars die onterecht onvriendelijk opmerkingen maken als "jullie horen hier niet ga op de MTB route rijden". Het huidig beleid polariseert onnodig de gebruikersgroepen. Scheiding in drukken zones is begrijpelijk maar niet waar het niet nodig is. 

Regeldruk beheerst ons hele leven en nu moeten er ook in het vrije bos weer nieuwe regeltjes worden gevolgd.

Polarisatie en regeldruk helpen niet bij het kunnen genieten van de natuur. 

Wat met kinderen, niet-MTB-ers en geblesseerden?
De nieuwe trails zijn singletracks met bochten en heuveltjes en hier en daar behoorlijk pittig.
• Hoe moet dat met kinderen en beginners die dit niet kunnen?
• Hoe moet dat met ongelukken en veiligheid op die routes, zeker als het druk is en er ongeoefenden rijden?
• Hoe moet dat met mensen met gezondheidsbeperkingen (blessures) die rustig willen rijden en de nieuwe routes niet aankunnen?
• Hoe moet dat met niet-MTB-ers (dus op een gewone fiets) die van de natuur willen genieten? Zij hebben niets van doen met de MTB routes en worden in hun vrijheid beperkt!

Wij vragen ons af of met deze punten rekening is gehouden.

Grote drukte
Nu worden alle locals en veel nieuwe MTB-ers gedwongen op dezelfde singletrack lusjes te rijden. Er is momenteel regelmatig oponthoud op de routes. Door de drukte op de smalle paden, het snelheidsverschil tussen individuele fietsers en de beperkte inhaal mogelijkheden ontstaan er soms conflicten tussen fietsers en kunnen onveilige situaties ontstaan. 
 
Tevens worden de routes snel teveel belast. In de droge tijd op zandgrond kan dit een probleem worden. Spreiding is beter.

Vignet
Vrij kunnen rijden is de hoofdzaak. In combinatie daarmee is een vignet zeker bespreekbaar. De kosten moeten wel in juiste verhouding zijn tot de afstand en in vergelijking met andere locaties in Nederland. Op de meeste routes in Nederland en België wordt geen vignet gevraagd.  

BIj gebruik van een vignet zijn kosten te voorzien voor uitgifte, administratie en controle (BOA's), wat af gaat van het onderhoudsbudget. Dus GEEN vignet om BOA's mee te betalen en geen vignet als verdienmodel voor het Grenspark. 

We vragen om
• Meer vrijheid en bewegingsruimte voor mountainbikers/fietsers in het Grenspark en mogelijkheid tot spreiding fiets en MTB gebruik, rekening houdend met grote verschillen tussen gebruikers.
• Aandacht prijsniveau vignet en eventuele alternatieven  
• Coördinatie met lokale MTB-verenigingen indien ongewenste situatiesNIEUWS 15-11-20

Allereerst willen we jullie bedanken voor de massale steun ! Hou zeker niet op met het delen van deze petitie onder je MTB-vrienden ;-) Des te meer handtekeningen we hebben, des te krachtiger het signaal. Hieronder geven we graag een kleine opsomming van de zaken die deze petitie met jullie support heeft teweeggebracht :

Meer dan 3500 handtekeningen en meer dan 1700 keer gedeeld op Facebook
-Verschijning in de geschreven pers : BN de Stem, mountainbike.be, Het     Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Gazet Van Antwerpen
-Interview op Radio 2 (België)
-Reportage op Zuidwest TV (NL) en ATV (BE)
-16/11/2020 : uitgenodigd door de burgemeester van Kalmthout, zijn steun  hebben we eveneens
-19/11/2020 : uitgenodigd door het Grenspark (Dhr Groffen) voor een gesprek
-12/11/2020 : Motie in de gemeenteraad Woensdrecht mbt het mountainbiken is unaniem aangenomen, dus de wethouder kan in gesprek gaan met het Grenspark (voorzien op 17/11/2020)


Voor alle verdere updates, verwijzen we jullie graag door naar www.mtbgrenspark.com , hier zullen we updates posten en je kan je eveneens inschrijven op een nieuwsbrief (enkel met het nieuws mbt dit topic)

Naast alle positief nieuws, zijn er ook vernielingen aangebracht aan infrastructuur (afgebroken palen/borden, overspoten pijltjes, punaises op de routes, ...) We begrijpen de frustratie na dit nieuws bij alle MTBers, echter dragen zulke acties niet bij tot een constructieve dialoog.

Laat ons samen fietsend Nederland en België positief op de kaart zetten en wederom genieten van vrij rijden door onze geliefde bossen ! Nogmaals bedankt voor alle support !  

NIEUWS 22-11-20

Vorige week zijn de eerste (aparte) gesprekken gevoerd met Grenspark door wethouder namens gemeenteraad Woensdrecht (17-11) en namens MTB-ers (petitiegroep) op 19-11.

Er is helaas nog niet veel concreet over te zeggen behalve dat er positieve dialoog is en in december verder wordt gesproken. Ook praten we over verbindingsroutes, vignet enz. 


NIEUWS 6-12-20 

Onderstaand de voorlopige (ingekorte) tussenstand vanuit het Grenspark in diverse media. Duidelijk is dat petitie en brief tot dialoog hebben geleid, echter we zijn er nog lang niet. Wat onder wordt beschreven staat nog ver af van een goed compromis, zowel wat betreft toegang als wat betreft vignet. Hoewel besproken wachten wij nog op een uitnodiging voor een volgende gespreksronde met het Grenspark.

Tevens wil een delegatie MTB-ers graag ter velde van de boswachters uitleg over de vermeende natuurschade door MTB-ers, met name in verhouding grootschalige bosbouw (Helvex) en andere bosgebruikers. Denk aan loslopende honden wat tegenwoordig helaas bijna gemeengoed is. We verwachten dat de MTB community graag de natuurbeheerders willen helpen maar het moet wel win-win zijn.  

De positie en handhaving van Defensie heeft onze aandacht, maar deze organisatie is lastig of zelfs niet te beïnvloeden want van de Nederlandse Staat. Vermoedelijk is men nu strenger op de handhaving vanwege de COVID-19 drukte in de bossen. 


Ingekorte update van het Grenspark
---------------------------------------------------------------------------
Na de opening van de MTB routes hebben we veel reacties ontvangen. Positieve reacties over de mooie uitdagende routes, maar ook veel vragen over onder andere de toegankelijkheid van het bos en de toertochten. Samen met alle partners en gebruikers willen we tot voor iedereen goede oplossingen komen.

De routes zijn gelegen in bosgebieden op plaatsen waar de natuur wel wat recreatiedruk aankan. Zo worden de kwetsbare heideterreinen in het rustgebied van Grenspark Kalmthoutse Heide ontlast.

Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): "We hebben gemerkt dat er veel onrust is bij mountainbikers over de nieuwe routes en de communicatie over waar wel en niet gefietst mag worden. De nieuwe structuur is er niet voor niets gekomen. Met de aanleg ervan, de onderhandelingen met alle partners heeft jaren geduurd, willen we de kwetsbare gebieden binnen ons park ontzien. Daar moet de natuur de overhand hebben en ongestoord haar gang kunnen gaan."

Openbare wegen en paden: Op dit moment is het toegestaan te fietsen op de MTB routes en openbare wegen in de natuur. Deze wegen bieden ook de mogelijkheid om de route in te korten, sneller naar huis te keren bij pech, of om even af te wisselen tussen de intensieve routes en eenvoudiger paden. Om het voor alle gebruikers inzichtelijk te maken, zal er een kaart verspreid worden waarop precies te zien is in welke gebieden er gefietst mag worden. In de rustzone van het Grenspark en gebieden zoals onder andere het Moretusbos, Paalberg, Ossendrechtse Duinen en Defensie terrein is het niet toegestaan om te fietsen. In deze gebieden was het ook voor de MTB routes er waren al niet toegestaan om te fietsen.

Martin Groffen: "Er komt veel feedback over de routes. Over het algemeen zijn de reacties op de aangelegde routes zeer positief. Ze bieden duidelijk de kwaliteit die we vooropstelden met het project. Er worden nog wel problemen met signalisatie teruggekoppeld. We zijn nog niet helemaal klaar met de bebording waarop staat aangegeven welke route er gevolgd kan worden. Dat zijn zaken die we nu aan het afronden zijn zodat daar meer duidelijkheid komt.

Naar aanleiding van de petitie die vele malen is gedeeld, is er een overleg geweest met een afvaardiging van de MTB'ers en een afvaardiging bij de bijzondere commissie, zeg maar het beslissende orgaan van Grenspark Kalmthoutse Heide. Het overleg met mountainbikers zelf zal in ieder geval verder gezet worden. We zullen met hen en de andere betrokkenen samen de kaart in detail bespreken."

Handhaving
Wij willen benadrukken dat het niet ons doel is streng te handhaven door middel van beboeting. Wij willen dat alle gebruikers de kans en tijd krijgen om te wennen aan de routes en de regels in het gebied. Het is wel zo dat in de eerder genoemde gebieden,
waar het echt niet is toegestaan om te fietsen er wel gehandhaafd kan worden. In deze gebieden werd er echter ook al gehandhaafd voordat de MTB routes er waren, omdat het toen ook al niet was toegestaan daar te fietsen.

Vignetsysteem
Eerder is gecommuniceerd dat vanaf I januari 2021 een vignet verplicht is op de vier aangelegde routes. Op dit moment zijn we nog aan het onderzoeken hoe we hier precies invulling aan gaan geven en of er eventueel alternatieve mogelijkheden zijn. Om deze reden hebben we besloten dat u nog tot I juli 2021 gratis gebruik kunt maken van de routes.

Toertochten
Traditiegetrouw vinden er jaarlijks diverse Belgische en Nederlandse MTB toertochten plaats in het Grenspark. Alle partners van Grenspark Kalmthoutse Heide willen graag ook in de toekomst mogelijkheden bieden aan lokale MTB-cIubs om toertochten te organiseren. Clubs Of organisatoren die een toertocht willen organiseren kunnen hiervoor de procedure zoals vroeger gebruiken. Zij vragen dus toestemming aan terreineigenaren. 

Gedragsregels mountainbiken

Het is in ons eigen belang ons in het bos goed te gedragen. We zijn er te GAST! Gedraag je dan ook zo. De enkelingen die dat niet doen verpesten het voor de rest.

De hele heisa met vrij rijden heeft mede te maken met perceptie van de MTB-er als overlast gevend. Laten we dat idee wegnemen!

• Fiets alleen op routes en bestaande paden. Maak geen nieuwe paadjes
• Verstoor geen dieren of vogels en
beschadig planten niet
• Fiets in kleine groepjes max 3-4
• Respecteer wandelaars en ruiters
• Waarschuw ze tijdig (bel) en vriendelijk en benader ze
stapvoets
• Vermijd drukke locaties en tijden
• Maak geen onnodig lawaai en schreeuw niet
• Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
• Laat geen afval achter

NIEUWSBRIEF

Grenspark kaart

Address

Grenspark Kalmthoutse Heide

Phone

+31-000-000-0000